Fb. In. Tw.

ΕΠΙΣΦΑΛΗ ΚΑΠΟΙΑ PCR TEST ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί όσους εμπορεύονται ή χρησιμοποιούν τα PRC kits να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κατασκευαστή.
Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, η μετάλλαξη που εντοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη Μ. Βρετανία ίσως επηρεάζει την απόδοση αυτών των συγκεκριμένων τεστ για τα οποία τα στοχευμένα ιικά γονίδια δεν προσδιορίζονται σαφώς στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο Οργανισμός, επισημαίνει ότι ενδεχομένως και κάποια από τα εργαστήρια να πρέπει να ελέγξουν την αποδοτικότητα των αποτελεσμάτων αναφέροντας χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:
“Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν PCR τα οποία στοχεύουν το γονίδιο S του ιού θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν αυτό το πιθανό ζήτημα. Προκειμένου να περιοριστεί ο αντίκτυπος στις ικανότητες ανίχνευσης στις χώρες, συνιστάται επίσης μια προσέγγιση που χρησιμοποιεί διαφορετικούς προσδιορισμούς σε παράλληλες ή πολυπλεξικές δοκιμασίες που στοχεύουν διαφορετικά ιογενή γονίδια για να επιτρέψει την ανίχνευση πιθανών αναδυόμενων παραλλαγών”.
Η αλλαγή αυτή καθορίζεται από την παρουσία ενός εύρους 14 μεταλλάξεων που οδηγεί σε αλλαγές αμινοξέων και τρεις διαγραφές. Μερικές δε από αυτές τις μεταλλάξεις μπορεί να επηρεάσουν τη μετάδοση του ιού στον άνθρωπο
Η διαγραφή στη θέση 69/70 έχει βρεθεί ότι επηρεάζει την απόδοση ορισμένων διαγνωστικών προσδιορισμών PCR που χρησιμοποιούν στόχο S γονιδίου.
Ωστόσο, οι περισσότερες αναλύσεις PCR παγκοσμίως χρησιμοποιούν πολλαπλούς στόχους και συνεπώς ο αντίκτυπος της παραλλαγής στα διαγνωστικά δεν αναμένεται να είναι σημαντικός.

Όλες οι χώρες πρέπει να αξιολογήσουν το επίπεδο τοπικής μετάδοσής τους λέει ο ΠΟΥ και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες δραστηριότητες πρόληψης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των μέτρων δημόσιας υγείας και κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οδηγίες του.

 

Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να προσδιοριστεί εάν αυτή η παραλλαγή σχετίζεται με οποιαδήποτε αλλαγή στη σοβαρότητα της κλινικής νόσου, απόκριση αντισωμάτων ή αποτελεσματικότητα εμβολίου.

 

Οι αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγουν επιδημιολογικές και ιολογικές έρευνες για να εκτιμήσουν περαιτέρω τη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα της λοίμωξης, τον κίνδυνο επανεμφάνισης και την απόκριση αντισωμάτων αυτής της νέας παραλλαγής.

Καθώς μία από τις μεταλλάξεις (N501Y) βρίσκεται στον τομέα δέσμευσης των υποδοχέων, οι αρχές ερευνούν επειγόντως τη δραστηριότητα εξουδετέρωσης των ορών από ανακτηθέντες και εμβολιασμένους ασθενείς έναντι αυτής της παραλλαγής για να προσδιορίσουν εάν υπάρχει κάποια επίδραση στην απόδοση του εμβολίου.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι όλοι οι ιοί, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι περισσότερες από αυτές τις μεταλλάξεις ή αλλαγές δεν έχουν άμεσο όφελος για τον ιό ή μπορεί ακόμη και να είναι επιζήμια για τη διάδοσή του. Ωστόσο τονίζει, ότι:
“Απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακές έρευνες για να κατανοηθεί πληρέστερα ο αντίκτυπος μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης στις ιικές ιδιότητες και η αποτελεσματικότητα των διαγνωστικών, θεραπευτικών και εμβολίων“.

 

Πάντως όπως επιβεβαιώνει και η επικεφαλής επιστήμονας του Οργανισμού, Σούμια Σουαμινάθαν, οι περισσότερες υποανάπτυκτες χώρες θα αργήσουν να λάβουν το εμβόλιο.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένει να εκδώσει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης τις επόμενες ημέρες με μια “περιορισμένη διανομή” να ξεκινά έως τα τέλη Ιανουαρίου ή τις αρχές Φεβρουαρίου.
Η διανομή αυτή θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος COVAX, στο οποίο ηγείται ο ΠΟΥ και στοχεύει στη χορήγηση εμβολίων σε φτωχές και μεσαίου εισοδήματος χώρες.