Fb. In. Tw.

REAL NANO. Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aπό την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται ο συντονισμός του κοινοτικού ερευνητικού έργου «Real Nano», που στόχο έχει να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία Οργανικών Ηλεκτρονικών, δίνοντας ώθηση σε μια εξαιρετικά δυναμική αγορά, το μέγεθος της οποίας προβλέπεται να φτάσει στα 77,3 δισ. δολάρια παγκοσμίως ώς το 2029.Τον συντονισμό του Real Nano, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020, πραγματοποιεί το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας (LTFN) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)NANO

Το Real Nano πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο στο πεδίο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και να αυξήσει την τεχνητή νοημοσύνη της βιομηχανικής διαδικασίας στον τομέα των Οργανικών Ηλεκτρονικών (OEs ) καθώς και άλλων βιομηχανικών συσκευών. Με το Real Nano βελτιώνεται η απόδοση έως και 90% , ενώ μειώνονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% τα απόβλητα και οι πόροι για την αναβάθμιση των νανουλικών. Το καινοτόμο πρόγραμμα RealNano θα προωθήσει την αξιοπιστία, την ικανότητα και θα μειώσει το κόστος της βιομηχανικής διαδικασίας , ενώ παράλληλα θα αναπτύξει νανουλικά , συσκευές και προϊόντα αποσβένοντας το κόστος της επένδυσης σε διάστημα μικρότερο των πέντε χρόνων.NANO

Η αγορά των Οργανικών Ηλεκτρονικών συνεχίζει την ραγδαία του ανάπτυξη και αναμορφώνει με επαναστατικό τρόπο πολλές βιομηχανικές συσκευές στον τομέα της Πράσινης Ενέργειας, του Φωτισμού, των Έξυπνων Κτιρίων, των Έξυπνων Πόλεων, του Αυτοματισμού χρησιμοποιώντας OPVs, OLEDs, εκτυπωμένους βιοαισθητήρες (Printed Biosensors), εύκαμπτες μπαταρίες (flexible batteries) οδηγώντας σε μια Ψηφιακή Πράσινη Συμφωνία ( Digital Green Deal) και στην Κυκλική Οικονομία (Circular Economy).NANO
Ωστόσο, οι τρέχουσες βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής ΟΕ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις αυξημένες απαιτήσεις εμπορευματοποίησης σχετικά με την ταχύτητα κατασκευής, την ποιότητα των υλικών, την αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και τη σταθερότητα, καθώς και τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται κατά τις διαδικασίες παραγωγής. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ισχυρών εργαλείων ανάλυσης νανοκλίμακας που θα μπορούσαν να προσφέρουν ποιοτικό έλεγχο και οικονομικά αποδοτικές μεθόδους κατασκευής, επιταχύνοντας την είσοδο προηγμένων προϊόντων στην αγορά.
Το πρόγραμμα RealNano σκοπεύει να λύσει τα παραπάνω προβλήματα προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα στην Ψηφιακή Βιομηχανία.

Το έργο θα αναπτύξει καινοτόμα και γρήγορα εργαλεία και μεθοδολογίες υλικών νανο-χαρακτηρισμού σε πραγματικό χρόνο με βάση τη φασματοσκοπική ελλειψομετρία, τη φασματοσκοπία Raman, τη φωτοφωταύγεια απεικόνισης και την αντιστοίχιση με ακτίνες λέιζερ που θα ενσωματωθούν στην εκτύπωση R2R (Roll-to-Roll) σε σειρά και OVPD (Organic Vapor Phase Deposition) Pilot-to-Production Lines (PPLs) για χαρακτηρισμό νανοϋλικών, στρωμάτων, συσκευών, διεργασιών και προϊόντων της Organic & Printed Electronics κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους για βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των τελικών προϊόντων. Τέλος, το RealNano θα μεταφέρει τα αποτελέσματα στον κλάδο με την Ανοιχτή Καινοτομία (Διάδοση, Εκπαίδευση, Δικτύωση και Συγκέντρωση) και τη Διοίκηση για να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη πώς να συνεισφέρουν και να επωφεληθούν από τις καινοτομίες του έργου.NANO

Η Κοινοπραξία με 10 συνεργαζόμενους οργανισμούς διευθύνεται από το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα). Σε ότι αφορά τους βιομηχανικούς και ΜΜΕ εταίρους συμμετέχουν: Organic Electronics Technologies P.C. (Greece), SEMILAB (Hungary), Granta Design (UK), Coatema Coating Machinery GmbH (Germany), Centro Ricerche Fiat SCPA (Italy), Hellenic Organic & Printed Electronics Association (Greece), APEVA (Germany), InfinityPV (Denmark), BL NanoBioMed (Greece).
Το project έχει διάρκεια 36 μήνες (1 Μαρτίου2020-28 Φεβρουαρίου 2023) και είναι χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα συνολικό ποσό 4.9 Εκατομμυρίων Ευρώ.NANO