Fb. In. Tw.

ΤΟ ΣΕΛΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

της Ειρήνης Θεοδοσίου

ΤΟ ΣΕΛΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ . Eκτός από ένα μαγευτικό φαινόμενο, αποτελεί στην πραγματικότητα μια γεωμαγνητική καταιγίδα, συχνά ισχυρή. Ως τέτοια, είναι διαπιστωμένο ότι προκαλεί, ανάλογα με την κατηγορία της (G1-G5) προβλήματα σε τροχιακούς δορυφόρους και συστήματα GPS. Πολλοί επιστήμονες πλέον συνηγορούν ότι μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα υγείας, κυρίως καρδιαγγειακά.

Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου που εμπλέκονται στον καρδιακό θάνατο είναι η υπέρταση, η παχυσαρκία, ο διαβήτης, αλλά και η κιρκαδική υπερένταση. Ωστόσο, περίπου το 30% των καρδιαγγειακών θανάτων δεν μπορεί να εξηγηθεί από γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Ορισμένοι ερευνητές συσχετίζουν αυτούς τους θανάτους με την ηλιακή/γεωμαγνητική δραστηριότητα ή τις κοσμικές ακτίνες.ΣΕΛΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η μελέτη της πιθανής επίδρασης της ηλιακής μεταβλητότητας στους ζωντανούς οργανισμούς είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα στην επιστήμη σήμερα.
Τα τελευταία χρόνια όμως, ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες της βιοϊατρικής, σε συνεργασία με κλινικούς γιατρούς συμμετέχουν σε ανάλογες έρευνες.  Είναι αλήθεια ότι οι επιστημονικές ομάδες έχουν γίνει ενεργοί χρήστες των ηλιακών και εδαφικών δεδομένων που έχουν πλέον στην διάθεσή τους.ΣΕΛΑΣ

Πρόσφατη μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό Science διερευνά την πιθανή επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στην υγεία των ανθρώπων. Σε αυτήν, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στα μεσαία και χαμηλά γεωμαγνητικά γεωγραφικά πλάτη της Αμερικής. Συγκεκριμένα στην Κούβα και το Μεξικό, όπου έχουν δημοσιευτεί και τα περισσότερα επιστημονικά στοιχεία για το θέμα.

Ειδικότερα, οι κουβανοί επιστήμονες εντόπισαν στη βάση δεδομένων που δημιούργησαν, εποχιακές περιοδικότητες. Επιπροσθέτως, διαπίστωσαν ότι οι αυξήσεις των γυναικείων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου σημειώθηκαν πριν και μετά την ημέρα της γεωμαγνητικής διαταραχής.
Τα στοιχεία που συνέλλεξαν δείχνουν ότι το αρσενικό φύλο είναι πιο ευάλωτο σε γεωμαγνητικές διαταραχές κι ότι οι θάνατοι από έμφραγμα μυοκαρδίου κινούνται σε έναν εμφανή κύκλο επτά ημερών.ΣΕΛΑΣ

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

Διαπιστώνεται ότι οι σε τέτοια γεωγραφικά πλάτη υπάρχουν βιολογικές συνέπειες στην ηλικιακή / γεωμαγνητική δραστηριότητα. Οι μελέτες αυτές, συμπίπτουν σε τέσσερα σημεία:

  1. Ο ανδρικός πληθυσμός συμπεριφέρεται διαφορετικά από τον γυναικείο.
  2. Η πιο ευάλωτη ηλικιακή ομάδα έναντι των γεωμαγνητικών διαταραχών είναι αυτή των άνω των 65.
  3. Διακρίνεται τάση για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τα περιστατικά δείχνουν να αυξάνονται μια μέρα μετά από μεγάλη τιμή γεωμαγνητικού δείκτη και κατά τη διάρκεια της μείωσής του.
  4. Τα εμφράγματα αυξάνονται όσο αυξάνεται και η γεωμαγνητική διαταραχή.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Ρώσοι επιστήμονες Chizhevskii, και Vernadsky, θεωρούνται οι πατέρες της ηλιοβιολογίας. Ο Chizhevskii στην εκτεταμένη έρευνά του, που ξεκίνησε το 1915 εντόπισε επιδράσεις μεταξύ του αριθμού των ηλιακών κηλίδων και για παράδειγμα, επιδημιών, επιζωοτιών, αναπαραγωγής κάποιου τύπου βακτηρίων και μετανάστευσης ζώων.ΣΕΛΑΣ

Από τις πολλές μελέτες του, εξήγαγε το συμπέρασμα ότι το ηλιακό φαινόμενο:

  1. δεν εξαρτιόταν από το επίπεδο της ηλιακής δραστηριότητας αλλά από τις μεταβολές της,
  2. εξαρτιόταν από το γεωγραφικό πλάτος και
  3. επηρέαζε τον άνθρωπο και κατ’ επέκταση την υγείας του ως ένα όριο. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι άλλοι παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο. (Στο Σχ. 1 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα των μελετών που πραγματοποιήθηκαν από τον Chizhevskii.

Αργότερα ο Pressman (1968) ανέπτυξε τις ιδέες των Chizhevskii και Vernadsky θεωρώντας το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ως φορέα γενικών πληροφοριών μεταξύ της βιόσφαιρας και του Ήλιου.
Άλλοι πρωτοπόροι ερευνητές όπως οι Düll και Düll (1935) βρήκαν επίσης μια συσχέτιση μεταξύ των γεωμαγνητικών διαταραχών και της θνησιμότητας. Οι Friedman και Becker (1963) ανέφεραν μια συσχέτιση μεταξύ γεωμαγνητικά διαταραγμένων ημερών και εισαγωγών σε ψυχιατρικά νοσοκομεία στη Νέα Υόρκη.
Αναφορές για υψηλότερο ποσοστό εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια γεωμαγνητικά διαταραγμένων ημερών παρουσιάστηκαν από τη Novikova (1968) στο Sverdlov, Ρωσία και από τον Kolodchencko (1969) στην Ουκρανία.ΣΕΛΑΣ
Οι Malin και Srivastava (1979) στην Ινδία βρήκαν υψηλή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των εισαγωγών με καρδιακά επεισόδια στα επείγοντα και της γεωμαγνητικής δραστηριότητας.
Ωστόσο, μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ από τους Feinleib et al., 1975, Lipa et al., 1976 δεν βρήκαν ισχυρές σχέσεις μεταξύ της γεωμαγνητικής δραστηριότητας και του θανάτου λόγω στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικών επεισοδίων.
Αντιστοίχως, οι Knox et al. (1979) στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν εντόπισαν σημαντική σχέση μεταξύ της γεωμαγνητικής δραστηριότητας και εισαγωγές με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.ΣΕΛΑΣ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΔΙΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Όλες οι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά μελέτες, δημιουργούν ένα αυξανόμενο σύνολο σταθερών στατιστικών και ευρημάτων επί του θέματος. Πράγματι, φαίνεται να αποδεικνύουν επίδραση της ηλιακής/γεωμαγνητικής μεταβλητότητας ,στην ανθρώπινη υγεία. Επιπροσθέτως, κάποιες από αυτές δείχνουν και αλλοίωση του κιρκάδιου ρυθμού, η οποία ενοχοποιείται και για πολλές ασθένειες.ΣΕΛΑΣ

Υποθέτοντας ότι η ηλιακή/γεωμαγνητική δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία, οι ερευνητές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στους πληθυσμούς των περιοχών όπου το φαινόμενο είναι συχνό. Στα μεγαλύτερα γεωμαγνητικά γεωγραφικά πλάτη, οι πολίτες είναι πιο ευάλωτοι καθώς εκτίθενται σε μεγαλύτερες γεωμαγνητικές διακυμάνσεις.

Σαουδάραβες επιστήμονες έχουν ήδη υποβάλλει σχετική έρευνα στην Κυβέρνηση. Προτείνουν τη δημιουργία Εθνικής Επιστημονικής Ομάδας που θα διερευνήσει την επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας στους πολίτες. Συγκεκριμένα, θα ελέγξουν ψυχικές διαταραχές και άλλα προβλήματα υγείας σε σχέση με τις ηλεκτρομαγνητικές καταιγίδες.ΣΕΛΑΣ

info

“Εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν φαινόμενα όπως οι ηλικακές εκλάμψεις και εκλείψεις”. Αυτό επισημαίνει ο καθηγητής Αστροφυσικής του ΑΠΘ Λουκάς Βλάχος στον δημοσιογράφο της TV100 Γιώργο Ροδάκογλου (VIDEO). “Το χρώμα του σέλατος οφείλεται στην ταχύτητα, την ενέργεια των σωματιδίων, τα οποία φορτισμένα ακολουθούν το μαγνητικό πεδίο της γης. Το κόκκινο δείχνει ότι τα σωματίδια ναι μεν έφτασαν αλλά δεν χαρακτηρίζονταν από μεγάλη ενέργεια. Το πράσινο θα έδειχνε ισχυρή ενέργεια των σωματιδίων. Τα σωματίδια συγκρούονται με την ατμόσφαιρα, την ιονίζουν και εμείς το βλέπουμε ως χρώμα”.